Uplatnění šeků v DDM

23.10.2014 14:50

Uplatnění šeků na podporu činnosti kulturních

a uměleckých kroužků či kurzů

(taneční, výtvarné, hudební a další zaměřené na kulturu a umění)

 

 

Rodiče v letošním roce získali od města Ústí nad Labem pro své dítě šek ve výši 800 Kč na podporu činnosti kulturních a uměleckých kroužků a kurzů.

Rodiče resp. zákonní zástupci vyplní na šeku jméno dítěte, rodné číslo a adresu trvalého bydliště. Šeky podepíší a odevzdají příslušné organizaci, do které jejich dítě pravidelně dochází.

 

S tímto šekem mohou učinit následující:

          a)        šek pouze odevzdají – částka bude využita pro potřeby kroužku    

    b)          šek odevzdají a zároveň chtějí uplatnit slevu 400 Kč z poplatku za kroužek

 

ad b)

podmínkou k uplatnění slevy za kroužek je:

-          mít zcela uhrazený kroužek, tj. i v případě, že jej nemají uhrazený, musí ho celý zaplatit

-          část poplatku za kroužek, kurzovné či školné hrazené dítětem resp. jeho rodiči zůstane alespoň 500,- Kč na rok

-          šek bude odevzdán nejpozději do 31. 12. 2014

-          je nutné podat písemnou žádost o vrácení částky 400 Kč z úhrady za kroužek. Žádost musí obsahovat:   

                                                     - celé jméno dítěte

                                                     - název kroužku

                                                     - datum úhrady

                                                     - forma úhrady (hotovostně, či na bankovní účet)

                                                     - číslo bankovního účtu na který lze částku uplatněnou z šeku poukázat

                                                     - podpis rodiče (zákonného zástupce)

Vratky budou posílány až na jaře roku 2015!                                                     

—————

Zpět